Startsida

Human Nature är ett psykologdrivet konsultföretag som utvecklar ledare och medarbetare mot en företagskultur

  • där man faktiskt blir klokare tillsammans och kan använda olika perspektiv som resurser, istället för att hamna i falsk konsensus eller fruktlösa dispyter.
  • där rätt person finns på rätt plats i rätt läge genom matchning av personliga resurser och de krav uppgiften och den omgivande verkligheten ställer.
  • där alla förstår sina roller i helheten och kan hantera egna och andras känslor i uppgiftens tjänst.

Våra tjänster

Vi erbjuder stödjande och utvecklande insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå, med särskilt fokus på kommunikation, funktionellt rolltagande, teamsamverkan, stress- och konflikthantering. Vi faciliterar förändring, utvecklar ledningsgrupper och handleder personal i komplexa professioner. Inom ledarskap ger vi träning i ”finliret”,  coaching i praktiska dilemman, samt bidrar med urvalsbedömningar vid rekrytering och stöd/karriärrådgivning i omställningsprocesser.

Om oss

Human Nature grundades 2002 av Erika Ekedal, legitimerad psykolog och lärare inom organisations- och ledarutveckling med licens från Systems-Centered® Training and Research Instititute.  Inom Human Nature samarbetar ett nätverk av konsulter med gemensam grundsyn och gemensamma metoder. De flesta  är legitimerade psykologer med lång erfarenhet av arbetspsykologisk verksamhet och kvalificerad kompetens inom personbedömning och ledarskap. Alla är erfarna processledare med vidareutbildning i systemisk teori och metod.