Våra tjänster

Vi erbjuder stödjande och utvecklande insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå, med särskilt fokus på kommunikation, funktionellt rolltagande, teamsamverkan, stress- och konflikthantering. Vi faciliterar förändring, utvecklar ledningsgrupper och handleder personal i komplexa professioner. Inom ledarskap ger vi träning i ”finliret”,  coaching i praktiska dilemman, samt bidrar med urvalsbedömningar vid rekrytering och stöd/karriärrådgivning i omställningsprocesser.